Fufuzani  kapena    Chilankhulo:

Tanthauzo la dzina

Kodi dzina lanu limatanthauza chiyani kwa anthu ena ndi magawo osiyanasiyana.

kapena
Dzina lanu:
Pezani tanthauzo la dzina