Fufuzani  kapena    Chilankhulo:

Tanthauzo la dzina

Dzina lanu likutanthauza chiyani kwa anthu ena mwa magawo osiyanasiyana.

kapena
Dzina lanu:
Pezani dzina tanthauzo